SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 27. Četvrtak, 18. rujna 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

165.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11), članka 52. točke 10. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09, 9/13 i 25/ 13-pročišćeni tekst) i članka 25. Poslovnika o radu župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/14), te na prijedlog pročelnika Upravnog odjela za proračun, financije i nabavu Primorsko-goranske županije, župan Primorsko-goranske županije, donio je dana 4. rujna 2014. godine, sljedeću

DOPUNA PLANA PRIJMA
u službu u upravna tijela Primorsko-goranske
županije za 2014. godinu

I.

Župan Primorsko-goranske županije, donio je dana 24. ožujka 2014. godine Plan prijma u službu u upravna tijela Primorsko - goranske županije za 2014. godinu - u daljnjem tekstu: Plan (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/14).

II.

U Tablici koja je sastavni dio Plana, u retku pod rednim brojem 7. Upravni odjel za proračun, financije i nabavu, u stupcu pod nazivom »Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme«, dodaju se riječi »Sveučilišni ili stručni prvostupnik ekonomske struke«, a u stupcu »Ukupno planiranih popuna« dodaje se broj »1«, te u istom stupcu pod »UKUPNO:« broj »3« mijenja se brojem »4«.

III.

Dopuna Plana prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2014. godinu, stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 112-01/14-01/4

Ur. broj: 2170/1-06-02/2-14-7

Rijeka, 4. rujna 2014.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=904&mjesto=00001&odluka=165
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr