SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 27. Četvrtak, 18. rujna 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

162.

Na temelju članka 43. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 157/13), točke VI. Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2014. godini (»Narodne novine« broj 7/14), članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2014. godinu (»Narodne novine« broj 7/14), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/ 13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 11. sjednici održanoj 18. rujna 2014. godine donosi

ODLUKU
o visini naknade te rasporedu sredstava jedinicama
lokalne samouprave za troškove ogrjeva korisnicima
zajamčene minimalne naknade koji se griju
na drva u 2014. godini

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila za utvrđivanje visine naknade za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2014. godini, visina naknade za troškove ogrjeva i raspored sredstava jedinicama lokalne samouprave za isplatu te naknade korisnicima u 2014. godini.

II.

Sredstva osigurana u Proračunu Primorsko-goranske županije za 2014. godinu za podmirenje troškova ogrjeva u visini od 1.461.100,00 kn, raspoređuju se temeljem kriterija određivanja novčanog iznosa naknade sukladno visini sredstava minimalnog standarda i broja korisnika zajamčene minimalne naknade na području Primorsko-goranske županije.

Mjerilo je broj korisnika zajamčene minimalne naknade za 2014. godinu, iskazan u popisima jedinica lokalne samouprave na području Primorsko-goranske županije.

III.

Naknada za troškove ogrjeva korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva u 2014. godini utvrđuje se u iznosu od 1.100,00 kuna.

IV.

Pravo na naknadu u iznosu iz točke III. ove Odluke ostvaruje se jednokratno za tekuću godinu, odnosno za zimu 2014./2015., na temelju zahtjeva jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: zahtjev) s podacima o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, dostavljenih Upravnom odjelu za socijalnu politiku i mlade Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) do 1. rujna 2014. godine.

V.

Na temelju zahtjeva i podataka o korisnicima zajamčene minimalne naknade centara za socijalnu skrb, Upravni odjel izdat će korisnicima rješenje o priznavanju prava na naknadu za troškove ogrjeva.

VI.

Sredstva iz točke II. stavka 1. ove Odluke raspoređuju se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

VII.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/7

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-14-28

Rijeka, 18. rujna 2104.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr