SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 27. Četvrtak, 18. rujna 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

161.

Na temelju članka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 79/07, 38/09 i 127/10 ), članka 16. i 19 . Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/03 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici 11. održanoj dana 18. rujna 2014. godine, donijela je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne
zaštite Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Zapovjedništvo civilne zaštite Primorsko-goranske županije za zapovijedanje snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

U Zapovjedništvo civilne zaštite Primorsko-goranske županije (nastavno: Zapovjedništvo) imenuju se:

1. doc. dr. sc. Đulija Malatestinić, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, za zapovjednicu,

2. Branko Škrobonja, voditelj Službe za zaštitu i spašavanje i civilno društvo pri Uredu Županije, za načelnika,

3. Lenjinka Juričić-Mamilović, voditeljica Odjela za preventivne i planske poslove Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka, za operativku,

4. Branko Vorić, zapovjednik Tima za spašavanje iz ruševina (USAR) Primorsko-goranske županije, za člana zaduženog za mjere spašavanja iz ruševina,

5. Siniša Družeta, zapovjednik Tima za logistiku Primorsko-goranske županije, za člana zaduženog za logistiku.

Članak 3.

Zapovjedništvo u okviru svoje nadležnosti planira mjere i poduzima aktivnosti radi:

. otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i velike nesreće,

. prilagođavanja obavljanja redovne djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa na području Primorsko-goranske županije.

Članak 4.

Zapovjedništvo se mobilizira i poziva sukladno Planu pozivanja Zapovjedništva civilne zaštite Primorsko-goranske županije, na prijedlog zapovjednika po nalogu Župana, putem Županijskog centra 112.

Članak 5.

Administrativno-tehničke poslove za potrebe Zapovjedništva obavlja Ured Županije.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/7

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-14-26

Rijeka, 18. rujna 2104.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr