SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 27. Četvrtak, 18. rujna 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

159.

Na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 118. stavka 2. alineja 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 i 94/13), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13- pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 11. sjednici održanoj dana 18. rujna 2014. godine donijela je sljedeću

ODLUKU
o davanju suglasnosti Osnovnoj školi »Milan Brozović«,
Kastav za proširenje djelatnosti osnivanjem
glazbenog odjela pri Školi

I.

Daje se suglasnost Osnovnoj školi »Milan Brozović«, Kastav za proširenje djelatnosti osnivanjem glazbenog odjela pri Školi, a temeljem odluke Školskog odbora od 9. srpnja 2014. godine (KLASA: 003-01/14-02/01, URBROJ: 2170-55-01-14-07).

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/7

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-14-22

Rijeka, 18. rujna 2104.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=904&mjesto=00001&odluka=159
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr