SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 27. Četvrtak, 18. rujna 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

155.

Na temelju članka 143. stavka 1., točke 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 11. sjednici održanoj 18. rujna 2014. godine, donijela je

ODLUKU
o sufinanciranju rekonstrukcije zgrade Područne škole
Baška s dogradnjom školske sportske dvorane

Članak 1.

Primorsko-goranska županija sufinancirat će projekt rekonstrukcije zgrade Područne škole Baška s dogradnjom školske sportske dvorane (nastavno: projekt) prema Investicijskom elaboratu izrađenom od strane Regionalne razvojne agencije PORIN d.o.o. iz kolovoza 2014. godine.

Članak 2.

Utvrđuje se da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa dalo suglasnost na idejni projekt za rekonstrukciju zgrade Područne škole Baška s dogradnjom školske sportske dvorane (KLASA: 404-03/07-01/00355, URBROJ: 533- 03-10-0007 od 20. rujna 2010. godine), kao dokaz da je idejni projekt izrađen u skladu s normativima prostora osnovnih škola te jednodijelnih školskih sportskih dvorana.

Članak 3.

Primorsko-goranska županija će sufinancirati 50% troškova ugovorenih radova rekonstrukcije zgrade Područne škole Baška s dogradnjom školske sportske dvorane te s opremanjem zgrade i sportske dvorane, a najviše do iznosa od 9.463.875,00 kuna.

Primorsko-goranska županija će obvezu sufinanciranja iz stavka 1. ovog članka izvršiti kroz tri proračunske godine (2015., 2016. i 2017.).

Članak 4.

O sufinanciranju projekta Primorsko-goranska županija i Općina Baška zaključit će se Sporazum kojim će se utvrditi uvjeti i način sufinanciranja.

Članak 5.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije na potpisivanje Sporazuma iz članka 4. ove Odluke.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/7

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-14-15

Rijeka, 18. rujna 2104.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=904&mjesto=00001&odluka=155
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr