SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 27. Četvrtak, 18. rujna 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

154.

Na temelju članka 143. stavka 1., točke 6. i stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13), točke IX. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola za 2014. godinu (»Narodne novine« broj 7/14), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 11. sjednici održanoj 18. rujna 2014. godine, donijela je

ODLUKU
o prihvaćanju investicijskog elaborata rekonstrukcije zgrade Područne škole Baška s dogradnjom
školske sportske dvorane

Članak 1.

Prihvaća se Investicijski elaborat rekonstrukcije zgrade Područne škole Baška s dogradnjom školske sportske dvorane.

Članak 2.

Investicijski elaborat iz članka 1. ove Odluke izrađen od strane Regionalne razvojne agencije PORIN d.o.o., sastavni je dio ove Odluke i ne objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/7

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-14-14

Rijeka, 18. rujna 2104.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=904&mjesto=00001&odluka=154
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr