SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 24. Četvrtak, 14. kolovoza 2014.
OPĆINA BAŠKA

49.

Temeljem članka 87. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12) i članaka 16. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 13. kolovoza 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju investicije (kapitalnog projekta)
Općine Baška

Članak 1.

Prihvaća se investicija (kapitalni projekt) Općine Baška - Rekonstrukcija zgrade osnovne škole s dogradnjom školske sportske dvorane.

Članak 2.

Vrijednost investicije (kapitalnog projekta) iz članka 1. ove Odluke iznosi 20.376.461,00 (dvadesetmilijunatristosedamdesešesttisućačetiristošezdesetjedna) kuna.

Članak 3.

Utvrđuju se izvori sredstava za financiranje, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o prihvaćanju investicije (kapitalnog projekta) Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/13).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/14-01/9

Ur. broj: 2142-03-01/1-14-11

Baška, 13. kolovoza 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Ivica Juničić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr