SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 24. Četvrtak, 14. kolovoza 2014.
OPĆINA BAŠKA

48.

Na temelju članka 3. i članka 6. stavak 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13), na prijedlog općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj dana 13. kolovoza 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentu i osnovici
za obračun plaće ili naknade za rad općinskog načelnika
i zamjenika općinskog načelnika Općine Baška

Članak 1.

U Odluci o koeficijentu i osnovici za obračun plaće ili naknade za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Baška (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 25/10, 17/13, 11/14) u članku 4. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Za vrijeme profesionalnog obnašanja dužnosti, općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika ostvaruju prava iz rada u skladu s općim i internim propisima o radu, koji se primjenjuju na službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška, ako zakonom nije drukčije propisano.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/14-01/9

Ur. broj: 2142-03-01/1-14-10

Baška, 13. kolovoza 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Ivica Juničić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr