SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 24. Četvrtak, 14. kolovoza 2014.
GRAD NOVI VINODOLSKI

44.

Na temelju članka 35. točka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 12/13 i 18/14) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 11. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2014. godine donijelo je

RJEŠENJE
o razrješenju člana i izboru članice Mandatne komisije

I.

Marko Sokolić razrješava se dužnosti člana Mandatne komisije, na vlastiti zahtjev zbog stavljanja mandata člana Vijeća u mirovanje.

II.

Andriana Lekaj Šostarić izabire se za članicu Manadatne komisije.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/4

Ur. broj: 2107/02-01-14-4

Novi Vinodolski, 31. srpnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=901&mjesto=51250&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr