SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 24. Četvrtak, 14. kolovoza 2014.
GRAD NOVI VINODOLSKI

43.

Na temelju članka 83. i 84. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 114/10 i 31/11) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine PGŽ« broj 12/2013 i 18/2014) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na svojoj 11. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli rezultata na kraju 2013. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se raspodjela viškova prihoda/ primitaka i pokriće manjka prihoda/primitaka.

Članak 2.

Manjak prihoda poslovanja (tekući prihodi) u 2013. g. iznosi 1.323.251,22 kn te će se pokriti iz kumulativnog viška prihoda poslovanja (konto 922110) te novi kumulativni višak iznosi sada 4.229.155,16 kn.

Višak primitaka od nefinancijske imovine u 2013. g. iznosi 7.128.754,60 kn i isti se raspoređuje u korist pokrića kumulativnog manjka primitaka od nefinancijske imovine (konto 922220) te novi kumulativni manjak sada iznosi 27.730.609,90 kn.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/14-60-2

Ur. broj: 2107/02-01-14-3

Novi Vinodolski, 31. srpnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=901&mjesto=51250&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr