SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 23. Četvrtak, 31. srpnja 2014.
OPĆINA DOBRINJ

49.

Temeljem članka 13. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 25/13) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 35/09, 10/13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 10. sjednici održanoj 29. srpnja 2014. godine, donosi

ODLUKU
o određivanju službenika za informiranje

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se, Tea Orlić Mihajić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj, kao službena osoba mjerodavna za rješavanje prava na pristup informacijama - službenik za informiranje.

Članak 2.

Službenik za informiranje:

- obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,

- unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koje se odnose na rad Općine Dobrinj,

- osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Članak 3.

Ova Odluka dostavit će se Povjereniku za informiranje.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju službenika za informiranje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 39/06).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-29/10

Ur. broj: 2142-04-01-14-9

Dobrinj, 29. srpnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr