SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 23. Četvrtak, 31. srpnja 2014.
OPĆINA BAŠKA

41.

Temeljem članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) i članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13), Općinski načelnik Općine Baška, 24. srpnja 2014. godine, donio je

III. IZMJENE I DOPUNE
Plana upravljanja pomorskim dobrom na području
Općine Baška u 2014. godini

I.

U Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2014. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/14, 11/14, 21/14, 22/14), u članku IV., točka 2. »ugostiteljstvo i trgovina«, podtočka 2.1. mijenja se i glasi:

»2.1. pripadajuće terase objekata

-Ulica Palada (k.č. br. 8915, 8893/1, 8893/3, sve k.o. Baška)

-Vela plaža,

-plaža Vela luka (k.č. br. 8899, 8920, 8921, 8922, 8923 i dio k.č. br. 7256/474 k.o. Baška)

-plaža Mala luka (k.č. br. 7417/4 i 8891 k.o. Baška)«

II.

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom donošenja, primjenjuju se ishođenjem potvrde nadležnog tijela Primorsko-goranske županije i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web stranici Općine Baška.

Klasa: 342-01/14-01/3

Ur. broj: 2142-03-02/1-14-17

Baška, 24. srpnja 2014.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik
Mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr