SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 22. Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.
OPĆINA LOKVE

12.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), i članka 32. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« 18/13) Općinsko Vijeće Općine Lokve na 7. sjednici održanoj 26. lipnja 2014. god. donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izmjenama Odluke o naknadama troškova za rad Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća i zamjenika općinskog načelnika

Članak 1.

U Odluci o izmjenama Odluke o naknadama troškova za rad Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća i zamjenika Općinskog načelnika. (»Službene novine« 22/12) Članak 2. mijenja se i glasi;

Članovi Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu troškova za svoj rad u iznosu od 200,00 kn neto po prisustvovanju sjednici Općinskog vijeća sa izuzetkom konstituirajuće i svečane sjednice Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća ima pravo na naknadu troškova za svoj rad u mjesečnom iznosu od 600,00 kn neto te 200,00 kn neto po prisustvovanju sjednici Općinskog vijeća sa izuzetkom konstituirajuće i svečane sjednice Općinskog vijeća.

Potpredsjednik Općinskog vijeća ima pravo na naknadu troškova za svoj rad u mjesečnom iznosu od 500,00 kn neto te 200,00 kn neto po prisustvovanju sjednici Općinskog vijeća sa izuzetkom konstituirajuće i svečane sjednice Općinskog vijeća.

Zamjenik Općinskog načelnika ima pravo na naknadu troškova za svoj rad u iznosu od 1.000,00 kn neto.

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi;

Službenici Jedinstvenog upravnog odjela koji su dužni prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća ili radnih tijela imaju pravo na naknadu u iznosu od 100,00 kn neto uko liko se sjednice održavaju izvan radnog vremena sa izuzetkom konstituirajuće i svečane sjednice Općinskog vijeća.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«

Klasa : 402-01/14-01/01

Ur. broj : 2112-02/1-14-1

Lokve, 26. lipnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednica:
Gordana Božić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=899&mjesto=51316&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr