SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 22. Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.
OPĆINA LOKVE

7.

Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08), članka 17. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 55/09 i 139/10) i članka 32. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« 18/13) Općinsko Vijeće Općine Lokve na 2. sjednici održanoj 6. studenoga 2013. god. donosi

O D L U K U
o davanju suglasnosti za zaduženje i davanje jamstva
trgovačkom društvu »Lokvarka« d.o.o. iz Lokava

Članak 1.

Daje se jamstvo i suglasnost trgovačkom društvu »Lokvarka« d.o.o. iz Lokava za zaduživanje kod PRIVREDNE BANKE ZAGREB - Podružnica Riadria Rijeka putem dugoročnog kredita u visini glavnice od 250.000,00 kn i pripadajuće kamate, te za troškove obrade kredita, čime se jamči povrat cjelokupnog iznosa kredita koji uzima trgovačko društvo »Lokvarka« d.o.o. iz Lokava u svrhu kupnje komunalnog rabljenog traktora s rabljenom ralicom, posipačem za sol i kosilicom za travu.

Članak 2.

Trgovačko društvo »Lokvarka« d.o.o. iz Lokava zadužilo bi se kod PRIVREDNE BANKE ZAGREB - Podružnica Riadria Rijeka pod sljedećim uvjetima:

1.Dugoročni kunski kredit u iznosu od 250.000,00 kn.

2.Pripadajuće kamate, te trošak obrade kredita 43.051,60 kn.

Kredit se uzima putem postupka javne nabave.

Članak 3.

Financijska sredstva za otplatu kreditnih anuiteta osigurati će se iz poslovanja tvrtke uz jamstvo Općine Lokve.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom ishođenja suglasnosti ministra financija a nakon stupanja na snagu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-02/13-01/01

Ur.broj: 2112-02/4-13-1

Lokve, 6. studenoga 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednica
Gordana Božić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr