SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 22. Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.
OPĆINA LOKVE

6.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 24/11 i 61/11), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«broj 33/01, 60/01, -vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst, članka 32. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« broj 18/13), Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici održanoj 26. lipnja 2014. godine, donijelo je

O D L U K U
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih
stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lokve
u 2014. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se, visina i način raspoređivanja sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lokve (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) u 2014. godini.

Članak 2.

Ukupni iznos sredstava namijenjen financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Love u 2014. godini iznosi 15.000 kuna.

Članak 3.

Političkim strankama koje imaju najmanje jednog člana u Općinskom vijeću, sredstva se raspoređuju na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog članak Općinskog vijeća tako da:

a)pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u Općinskom vijeću,

b)za svakog člana Općinskog vijeća pod zastupljenog spola političkoj stanci pripada pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća,

c)u slučaju udruživanja dviju ili više političkih stanaka, financijska sredstva koja se raspoređuju pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Članak 4.

Kao podaci o stranačkoj pripadnosti članova Općinskog vijeća uzimaju se podaci o stranačkoj pripadnosti članova Općinskog vijeća na dan konstituiranja Općinskog vijeća.

Članak 5.

Političkoj se stranci u tijeku trajanja mandata naknada može povećati odnosno smanjiti kada dođe do promjene broja članova Općinskog vijeća iz reda pod zastupljenog spola koje ta politička stranka ima u Općinskom vijeću.

Članak 6.

Iznos sredstava za svakog člana u Općinskom vijeću utvrđuje se, bez sredstava za članove podzastupljenog spola u visini od 1.304,00 kuna.

Sredstva iz prethodnog stavka ovog članka raspoređuje se za rad političkoj stanci u Općinskom vijeću razmjerno broju njenih članova.

Sastav Općinskog vijeća je sljedeći:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 402-08/14-01/2

Ur. broj: 2112-02/1-14-1

Lokve, 26. lipnja. 2014.

OĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Gordana Božić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=899&mjesto=51316&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr