SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 22. Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.
OPĆINA KOSTRENA

51.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09., 10/13. i 17/14.) a u svezi članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/ 11, 84/11, 90/11 i 144/12), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 17. srpnja 2013. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2013. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 53/12, 38/13 i 49/13).

II.

Izvješće iz točke I. sastavni je dio ovog Zaključka.

III.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/3

Ur. broj: 2170-07-01-14-53

Kostrena, 17. srpnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Gordana Vukoša

Na temelju članka 28. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/ 04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (SN PGŽ broj 26/09, 10/13 i 17/14), općinska načelnica Općine Kostrena na sjednici održanoj 9. srpnja 2014. godine usvojila je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU

Iskaz financijskih prihoda za ostvarivanje ovog Programa je sljedeći:

Planirano Ostvareno

-naknada za
koncesije 500.000,00 kuna 379.804,33 kuna

-sredstva
boravišne pristojbe 20.000,00 kuna 13.701,22 kuna

-komunalna
naknada 12.117.878,00 kuna 10.919.039,05 kuna

Ukupno: 12.637.878,00 kune 11.312.544,60 kuna

Ta se sredstva raspoređuju za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme.

Utvrđuje se da je tijekom 2013. godine Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu, izvršen kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Klasa: 022-06/14-01/2

Ur.broj: 2170-07-03-14-263

Kostrena, 9. srpnja 2014.

OPĆINSKA NAČELNICA
OPĆINE KOSTRENA

Mirela Marunić, dipl. ing.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=899&mjesto=51221&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr