SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 22. Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.
OPĆINA KOSTRENA

49.

Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narode novine« broj 10/97, 107/07, 94/13) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 10/13, 17/14), Općinsko vijeće Općine Kostrena na sjednici održanoj 17. srpnja 2014. godine donijelo je

PLAN
mreže dječjih vrtića na području Općine Kostrena

Članak 1.

Planom mreže dječjih vrtića na području Općine Kostrena (u daljnjem tekstu: Plan mreže) utvrđuju se dječji vrtići u kojima se obavlja djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja, objekti u kojima se provode programi predškolskog odgoja i obrazovanja, te razvoj mreže dječjih vrtića na području Općine Kostrena.

Članak 2.

U Plan mreže ulazi Dječji vrtić »Zlatna ribica« čiji je osnivač Općina Kostrena a koji djeluje u objektu na adresi Kostrena, Žuknica 1.

Članak 3.

Mreža dječjih vrtića može se proširivati otvaranjem novih odgojnih skupina u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe, te materijalnim mogućnostima Općine Kostrena, a sve u cilju planiranog obuhvata djece.

Članak 4.

Mreža dječjih vrtića Općine Kostrena može se proširivati dogradnjom smještajnih kapaciteta dječjeg vrtića iz članka 2. ovog Plana te otvaranjem novih područnih objekata u skladu s odredbama Državnog pedagoškog standarda, kao i osnivanjem novih dječjih vrtića od strane svih zakonom predviđenih osnivača.

U slučaju da Općina Kostrena nije osnivač dječjeg vrtića, Općina može preuzeti obvezu sufinanciranja smještaja djece u tom vrtiću nakon što isti uđe u Plan mreže.

Članak 5.

Općina Kostrena kao osnivač Dječjeg vrtića »Zlatna ribica« u svom proračunu osigurava sredstva za njegov rad.

Članak 6.

U slučaju potrebe i po zahtjevu roditelja smještaj djece s područja Općine Kostrena u dječjem vrtiću na području druge jedinice lokalne samouprave Općina Kostrena može sufinancirati, i to u sljedećim slučajevima:

-ako kapacitet dječjeg vrtića iz članka 2. nije dostatan a dijete je prošlo redovan postupak prijave za upis u vrtić

-vrtić iz članka 2. ne provodi program rada s djecom s posebnim potrebama

-drugi opravdani razlog (smjenski rad roditelja i sl.).

Odluku o sufinanciranju iz stavka 1. ovog članka donosi Općinski načelnik.

Članak 7.

Ovaj Plan mreže dostavit će se Primorsko - goranskoj županiji radi usklađivanja razvitka mreže dječjih vrtića na području Primorsko-goranske županije.

Članak 8.

Ovaj Plan mreže stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/3

Ur. broj: 2170-07-01-14-50

Kostrena, 17. srpnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica
Gordana Vukoša

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=899&mjesto=51221&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr