SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 22. Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.
OPĆINA BAŠKA

40.

Temeljem članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) i članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj l2/13), Općinski načelnik Općine Baška, 9. srpnja 2014. godine, donio je

II. IZMJENE I DOPUNE
Plana upravljanja pomorskim dobrom na području
Općine Baška u 2014. godini

I.

U Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2014. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/14, ll/14), u članku IV., točka 3., iza podtočke 3.8. umeće se novi stavak, koji glasi:

»Na mikolokacijama iz ove točke dozvoljeno je postavljati reklamne panoe, isključivo, ugostiteljskih objekata - po jedan za svaki ugostiteljski objekt, ispred ili uz terasu objekta, sukladno odredbama Odluke o komunalnom redu (»Službene novine« 10/08, 56/09, l0/l3) i Projektu urbane opreme Općine Baška, koje propisuju uređenje ugostiteljskih terasa na javnoj površini.«

II.

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web stranici Općine Baška.

Klasa: 342-01/14-01/3

Ur.broj: 21 42-03-02/ I -l 4-13

Baška, 10. srpnja 2014.

Općinski načelnik
mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr