SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 22. Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

139.

Na temelju članka 119. stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 28/13), članka 41. stavka 2. Zakona o sudovima za mladež (»Narodne novine« broj 84/11,143/12 i 148/13), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj 17. srpnja 2014. godine donijela je

ODLUKU
o imenovanju sudaca porotnika za mladež
Županijskog suda u Rijeci

Članak 1.

Za suce porotnike za mladež Županijskog suda u Rijeci imenuju se:

1. Saša Medaković, Crikvenica, Žmider 8

2. Anja Turkalj, Lovran, Put braće Honovića 29 J

3. Biljana Opačić, Opatija, Andrije Štangera 47

4. Indira Rački-Joskić, Delnice, Prilaz doli II/5

5. Melita Vincetić, Rijeka, Tići 3

6. Ante Šoić, Rieka, Slaviše Vajnera Čiče 9

7. Martina Ušljebrka, Rijeka, Frane Mladenića 2

8. Orijana Buneta, Rijeka, Vjenceslava Novaka 14

9. Slaven Nikolić, Rijeka, Brajšina 28.

Članak 2.

Suci porotnici iz članka 1. ove Odluke imenuju se na četiri godine i istekom toga roka mogu biti ponovno imenovani.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom imenovanja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-14-46

Rijeka, 17. srpnja 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=899&mjesto=00001&odluka=139
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr