SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 22. Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

134.

Na temelju čanka 35. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97,47/99 i 35/08), članka 24. stavka 2. Zakona o muzejima (»Narodne novine« broj 142/98 i 65/ 09), članka 11. stavka 2. Statuta Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka (Broj: 416/12 od 31. listopada 2012.g.), članka 28. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 i 9/ 13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09 i 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 10. sjednici održanoj 17. srpnja 2014., donijela je

ODLUKU
o imenovanju i razrješenju članova Upravnog
vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog
primorja Rijeka

I.

U Upravno vijeće Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka imenuju se:

1. Sanjin Matijević , za predsjednika,

2. Lukrecija Cvjetičanin, za članicu.

II.

Mandat članova Upravnog vijeća iz točke I. ove Odluke traje četiri godine.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke dužnosti se razrješuju predsjednik i članica imenovani Odlukom o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka (»Službene novine« broj 31/13).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-14-52

Rijeka, 17. srpnja 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=899&mjesto=00001&odluka=134
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr