SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 22. Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

133.

Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine« broj 73/97 i 174/ 04), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 09/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13-pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 10. sjednici održanoj dana 17. srpnja 2014. godine, donijela je

ODLUKU
o imenovanju Županijskog povjerenstva
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Za članove Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

.ZLATKO MIHELEC, Ured Županije, predsjednik;

.MLADEN BRAJAN, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, zamjenik predsjednika;

.ANITA BELETIĆ ILIĆ, Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, članica;

.DUŠKO MILOVANOVIĆ, Upravni odjel za gospodarenje imovinom i opće poslove, član;

.JASMINA HADŽIĆ, Upravni odjel za proračun, financije i nabavu, članica.

Članak 2.

Zadaci Povjerenstva utvrđeni su člankom 38. točkom 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine« broj 73/97 i 174/04).

Članak 3.

Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Članovi Povjerenstva mogu biti razriješeni i prije isteka vremena na koje su imenovani.

Članak 4.

Članovi Povjerenstva nemaju pravo na naknadu.

Članak 5.

Administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti i Odluka o imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 20/11), te se razrješuju dužnosti članovi Povjerenstva imenovani tom Odlukom.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-14-38

Rijeka, 17. srpnja 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=899&mjesto=00001&odluka=133
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr