SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 22. Ponedjeljak, 21. srpnja 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

129.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09 i 123/11), članka 6. stavka 3. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/ 12), članka 43. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 15. stavka 2. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terasa, Zert, Grad Opatija (»Službene novine« broj 4/14), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/ 09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 10. sjednici održanoj 17. srpnja 2014. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti, Zajednici ponuditelja trgovačkom društvu Alba Maris Adriatic d.o.o. i trgovačkom društvu Zlatna kava d.o.o. na davanje potkoncesije na
pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terasa, Zert, Grad Opatija

Članak 1.

Daje se suglasnost Zajednici ponuditelja trgovačkom društvu Alba Maris Adriatic d.o.o., i trgovačkom društvu Zlatna kava d.o.o., koju zastupa i predstavlja trgovačko društvo Alba Maris Adriatic d.o.o. (u daljnjem tekstu: Koncesionar) da za koncesiju na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terasa, Zert, Grad Opatija temeljem Ugovora o koncesiji (KLASA: 342-01/14-02/5, URBROJ: 2170/1-07-02/3-14-17 od 1. srpnja 2014. godine) sklopi ugovor o potkoncesiji na rok do 1. srpnja 2024. godine s društvom:

1. Vendo d.o.o. 51215 Kastav, Rubeši 18a, OIB: 79660866620

.za obavljanje ugostiteljske djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića na grč. 313, z.k.ul.br. 1557, k.o. Opatija ukupne površine 119,64 m2 te na dijelu terase površine 233 m2 sukladno Idejnom rješenju izrađenom od strane Geodetskog zavoda plaže autokampa Oštro u mjerilu 1:500 od srpnja 2014. godine na lokaciji označenoj brojem 2 i to ljubičastom i roza bojom.

Grafički prikaz područja korištenja potkoncesije sastavni je dio Ugovora o potkoncesiji.

Članak 2.

Koncesionar je dužan naknadu za potkoncesiju koju će sklopiti s trgovačkim društvom iz članka 1. ove Odluke obračunati razmjerno vrijednosti prema kojoj je dana koncesija.

Koncesionar je dužan dostavljati izvješća o ostvarenom prihodu potkoncesionara.

Članak 3.

Sva prava i obveze koje proizlaze iz Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za adaptaciju i gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta i terasa, Zert, Grad Opatija (»Službene novine« broj 4/14) i Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru (342-01/14-02/5, URBROJ: 2170/ 1-07-02/3-14-17 od 01. srpnja 2014. godine) ostaju na Koncesionaru.

Članak 4.

Koncesionar je dužan u roku od 8 (osam) dana od dana sklapanja Ugovora o potkoncesiji iz članka 1. ove Odluke, primjerak dostaviti Davatelju koncesije.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/6

Ur. broj: 2170/1-01-01/5-14-50

Rijeka, 17. srpnja 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=899&mjesto=00001&odluka=129
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr