SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 21. Petak, 18. srpnja 2014.
OPĆINA KOSTRENA

47.

Na temelju članka 3. stavka 3. i članka 9. Odluke o parkirališnim površinama (Službene novine Primorsko- goranske županije broj 11/14) i članka 44. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 10/13, 17/14), Općinska načelnica je na prijedlog KD Kostrena d.o.o. dana 9. srpnja 2014. godine donijela

OPĆE UVJETE
o načinu naplate parkiranja na
parkiralištima s naplatom

Članak 1.

Ovim se Općim uvjetima o načinu naplate parkiranja na parkiralištima s naplatom (dalje u tekstu: Opći uvjeti) utvrđuje načina naplate parkiranja na parkiralištima s naplatom na području Općine Kostrena koju obavlja KD Kostrena d.o.o. Kostrena (dalje u tekstu: Komunalno društvo), parkirališta s naplatom kao i visina naknade za parkiranje.

Članak 2.

Vrijeme zadržavanja na parkiralištima s naplatom nije ograničeno.

Članak 3.

Naplata naknade za parkiranje obavlja se ručno, što podrazumijeva preuzimanje parkirne karte i plaćanje naknade za parkiranje naplatničaru.

Članak 4.

Parkirna karta sadrži sljedeće podatke:

-oznaku tvrtke, OIB-a i adrese Komunalnog društva

-serijski odnosno redni broj karte

-datum i godinu

-vrijeme početka parkiranja

-obavijest o načinu čuvanja i isticanja parkirne karte

-naplaćeni iznos naknade za parkiranje, sa zasebno iskazanom osnovicom i PDV-om

-opis vezan uz naplaćenu naknadu.

Izgled, sadržaj i vrijeme važenja oznake za sezonsku pretplatu određuje Komunalno društvo.

Parkirna karta je dnevna i vrijedi za datum za koji je izdana od trenutka izdavanja pa do izlaska vozila s parkirališta.

Članak 5.

Parkirna karta vrijedi samo za parkiralište s naplatom na kojem je kupljena i nakon izlaska vozila s tog parkirališta više ne vrijedi.

Oznaka za sezonsku pretplatu vrijedi samo za parkiralište s naplatom za koje je izdana.

Članak 6.

Parkirna karta i oznaka za sezonsku pretplatu su dokaz o sklopljenom ugovoru o korištenju parkirališta s naplatom, na temelju koje korisnik ostvaruje pravo korištenja parkirališta.

Članak 7.

Naplata naknade za parkiranje obavlja se sezonski od 1.6. do 30.9. u vremenu od 7-21 sat svakoga dana na slijedećim parkiralištima odnosno zonama:

Obalni pojas:

-»Nova voda« (k.č.br. 5536/10 k.o. Kostrena-Lucija, Žurkovo-parkiralište Paveki)

-Rožići kod restorana »Kostrenka« (k.č.br. 3136 k.o. Kostrena-Lucija, Pul mora).

Članak 8.

Parkiranje na parkiralištu s naplatom nije dopušteno teretnom vozilu nosivosti veće od 1,5 tona, njegovom priključnom vozilu, autobusu, kamp i drugoj prikolici i radnom stroju.

Članak 9.

Pravo na sezonsku pretplatu za parkiranje vozila u zoni Obalnog pojasa imaju sve fizičke i pravne osobe u skladu sa cjenikom.

Sezonsku pretplatu za parkiranje vozila korisnik može koristiti samo za vozilo za koje je izdana.

Članak 10.

Na parkiralištu se posebno označavaju parkirališna mjesta rezervirana za vozila osoba s invaliditetom oznakom posebnog znaka za pristupačnost, a koja se mogu koristiti samo kada je znak za pristupačnost vidljivo istaknut na vozilu te kada vozilom upravlja ili se u njemu nalazi osoba s invaliditetom.

Zabranjeno je neovlašteno zaustavljanje i parkiranje na rezerviranom parkirališnom mjestu za osobe s invaliditetom.

Vozila osoba s invaliditetom označena sukladno Pravilniku o znaku pristupačnosti (»Narodne novine« broj 78/ 08) mogu parkirati na mjestima označenim za invalide bez naknade.

Na parkiralištu kod Kostrenke označena su 3 parkirališna mjesta za invalide, a na parkiralištu Nova voda 4 parkirališna mjesta za invalide.

Članak 11.

Komunalno društvo određuje način obilježavanja parkirališta s naplatom horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, sukladno propisima o sigurnosti prometa.

Članak 12.

Kontrolu parkiranja vozila na parkiralištu s naplatom obavlja ovlaštena osoba Komunalnog društva - naplatničar.

Članak 13.

Smatra se da vlasnik odnosno vozač parkiranog vozila na parkiralištu s naplatom koje nema istaknutu parkirnu kartu, pristaje na kupnju i preuzimanje dnevne karte koju mu naplatničar stavi na vjetrobransko staklo. Stavljanjem parkirne karte na vjetrobransko staklo dostava se smatra izvršenom te je korisnik dužan platiti kartu u roku od osam dana uvećanu za troškove izdavanja.

Cijena parkirne karte iz prethodnog stavka zajedno s troškom izdavanja je 10,00 kuna.

Članak 14.

Cijena parkirne karte je 10,00 kn.

Cijena sezonske pretplatne karte je 160,00 kn.

Cijena sezonske pretplatne karte je 80,00 kn za osobe s prebivalištem na području Općine Kostrena.

Cijena sezonske pretplatne karte je 40,00 kn za osobe s utvrđenim invaliditetom od najmanje 20%; hrvatske branitelje iz Domovinskog rata s prebivalištem na području Općine Kostrena, članove Općinskog vijeća Općine Kostrena, djelatnike i dužnosnike Općine Kostrena; djelatnike KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena; te ostale pravne i fizičke osobe koje odredi Općina Kostrena.

Članak 15.

Za povredu odredbi ovih općih uvjeta odgovara vlasnik registriranog vozila odnosno fizička osoba koja je vozilom upravljala.

Članak 16.

Komunalno društvo ne odgovara za štete nastale na vozilima parkiranim na parkiralištima s naplatom kao ni za njihovo otuđenje.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ovih Općih uvjeta prestaju važiti Opći uvjeti o načinu naplate parkiranja na parkiralištima s naplatom (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/00).

Članak 18.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-06/14-01/2

Ur. broj: 2170-07-03-14-250

Kostrena, 9. srpnja 2014.

Općinska načelnica
Mirela Marunić, dipl. ing., v.r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=898&mjesto=51221&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr