SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 21. Petak, 18. srpnja 2014.
OPĆINA BAŠKA

39.

Temeljem članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (Narodne novine broj 36/ 04, 63/08, 133/13, 63/14) i članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13), Općinski načelnik Općine Baška, 9. lipnja 2014. godine, donio je

I. IZMJENE I DOPUNE
Plana upravljanja pomorskim dobrom na području
Općine Baška u 2014. godini

I.

U Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2014. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 03/14, 11/14), u članku IV. točka 1., podtočka 1.6. mijenja se i glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

II.

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom donošenja, primjenjuju se nakon ishođenja potvrde nadležnog tijela Primorsko-goranske županije i objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije i na web stranici Općine Baška.

Klasa: 342-01/14-01/3

Ur. broj: 2142-03-02/1-14-9

Baška, 9. lipnja 2014.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik
Mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v.r.

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr