SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 20. Petak, 4. srpnja 2014.
OPĆINA ČAVLE

34.

Na temelju stavka 7. članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) te članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 6/13, 13/13, 28/13) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 3. srpnja 2014. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

Preambula Odluke o komunalnom doprinosu (»Službene novine PGŽ« broj 13/14) mijenja se i glasi:

»Na temelju stavka 7. članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/ 09, 153/09, 49/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) te članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 6/13, 13/13, 28/13) Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 15. lipnja 2014. godine, donosi«.

Članak 2.

U članku 9. Odluke o komunalnom doprinosu, dodaje se stavak 2. koji glasi:

»U slučaju potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa, sredstva potrebna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, igrališta, osigurati će se iz sredstava poreznih prihoda u Proračunu Općine Čavle.«

Članak 3.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/11

Ur. broj: 2170-03/14-01-6

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Norbert Mavrinac, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr