SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 20. Petak, 4. srpnja 2014.
OPĆINA ČAVLE

33.

Na temelju odredbe članka 9. Odluke o komunalnom doprinosu Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 28/13) i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 6/13, 13/13, 28/13), Općinsko vijeće Općine Čavle, dana 3. srpnja 2014. godine, donosi

ODLUKU
o potpunom oslobađanju od plaćanja
komunalnog doprinosa

I.

Sukladno odredbi članka 9., Odluke o komunalnom doprinosu Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 28/13), investitor Općina Čavle, Čavle 206, 51219 Čavle, u potpunosti se oslobađa obveze plaćanja komunalnog doprinosa, za zgradu u funkciji sporta, zgradu boćarskog kluba Cernik, legaliziranu poslovnu zgradu Cernik - završenu slobodnostojeću manje zahtjevnu zgradu poslovne namjene za jednostavne usluge ugostiteljske djelatnosti, za koju je dobiveno Rješenje o izvedenom stanju od 18. 03. 2014. g., izvršno od 15. 04. 2014. g., na k.č. 6640, k.o. Cernik-Čavle, a prema Snimku izvedenog stanja, zajedničke oznake dokumenta 04/11.12, od studenog 2012. g., izrađenom po projektantu Duški Horvat, Larino d.o.o., Kukuljanovo 82, Kukuljanovo, i Geodetskom snimku izvedenog stanja oznake: 151/2012, od studenog 2012. g.., izrađenom po Georad d.o.o. za geodetske usluge, Jelenje, Jelenje 75, obujma 730,73 m3.

II.

Sukladno članku 5., stavku 1. i članku 6. Odluke o komunalnom doprinosu Općine Čavle visina komunalnog doprinosa iznosi 26.306,28 kuna.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 021-05/14-01/11

Ur. broj: 2170-03-14-01-5

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik

Norbert Mavrinac, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr