SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 19. Ponedjeljak, 30. lipnja 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

105.

Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o lovstvu (»Narodne novine« broj 140/05; 75/09 i 14/14) i članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09; 9/13 i 25/13-pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 9. sjednici održanoj dana 22. svibnja, 12. lipnja i 26. lipnja 2014. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju Stručne komisije za izradu prijedloga
odluka o ustanovljenju i izmjeni granica zajedničkih
lovišta u Primorsko-goranskoj županiji

I.

Osniva se Stručna komisija za izradu prijedloga odluke o ustanovljenju i izmjeni granica zajedničkih lovišta u Primorsko-goranskoj županiji (u daljnjem tekstu: Stručna komisija), u sastavu:

1. Arinka Pavić, ovlaštena inženjerka šumarstva za lovstvo pod br. up. 724 u Imeniku ovlaštenih inženjera Komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije -predsjednica,

2. Dr. sc. Dario Majnarić, ovlašteni inženjer šumarstva za lovstvo pod br. up. 111 u Imeniku ovlaštenih inženjera Komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije - zamjenik predsjednice,

3. Dejan Švob, ovlašteni inženjer šumarstva za lovstvo pod br. up. 342 u Imeniku ovlaštenih inženjera Komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije - član

4. Dr. sc. Josip Malnar, predstavnik Hrvatskog lovačkog saveza - član,

5. Valter Crnković, predstavnik Hrvatskog lovačkog saveza - član

Za zamjenike članovima Stručne komisije imenuju se:

1. mr. sp. Albin Lampe, ovlašteni inženjer šumarstva za lovstvo pod br. up.281 u Imeniku ovlaštenih inženjera Komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije

2. Boris Miklić, ovlašteni inženjer šumarstva za lovstvo pod br. up. 839 u Imeniku ovlaštenih inženjera Komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije

3. Dalibor Tomljanović, ovlašteni inženjer šumarstva za lovstvo pod br. up. 513 u Imeniku ovlaštenih inženjera Komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije

4. Nenad Vančina, predstavnik Hrvatskog lovačkog saveza

5. Miroslav Gašparac, predstavnik Hrvatskog lovačkog saveza

Zamjenici se pozivaju za sudjelovanje u radu Stručne komisije u slučaju spriječenosti bilo kojeg člana Stručne komisije.

II.

Stručna komisija zadužuje se da po potrebi utvrdi stanje granica zajedničkih lovišta na području Primorsko-goranske županije sukladno odredbama Zakona o lovstvu, uvidom u potrebnu dokumentaciju i obilaskom terena.

Stručna komisija dužna je dostaviti u pisanom obliku nalaz utvrđenog stanja granica lovišta s prijedlogom ustanovljavanja ili izmjene granice zajedničkih lovišta na području Primorsko-goranske županije, uz prethodnu suglasnost nadležnog ministarstva za poslove lovstva, Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije na razmatranje i usvajanje.

III.

Stručna komisija odlučuje na sjednicama koje saziva predsjednica Stručne komisije. U slučaju spriječenosti predsjednice, sjednicu Stručne komisije saziva zamjenik predsjednice.

Stručna komisija donosi odluke većinom glasova svih članova.

O svakoj održanoj sjednici vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuju nazočni članovi odnosno zamjenici članova Stručne komisije.

IV.

Članu Komisije za nazočnost sjednici pripada neto naknada u visini dnevnice za službena putovanja koja se priznaje zaposlenima u upravnim tijelima Primorsko- goranske županije kao i naknada prijevoznih troškova od mjesta stanovanja do mjesta održavanja sjednice, ako je mjesto stanovanja udaljeno od mjesta održavanja sjednice više od 20 kilometara.

Sredstva za rad Stručne komisije osiguravaju se u Proračunu Primorsko-goranske županije.

V.

Stručne i administrativne poslove za Stručnu komisiju obavlja upravno tijelo Primorsko-goranske županije nadležno za poslove lovstva.

VI.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o osnivanju Stručne komisije za izradu prijedloga odluke o ustanovljenju i izmjeni granica zajedničkih lovišta u Primorsko-goranskoj županiji (»Službene novine« broj 10/06).

VII.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/3

Ur. broj: 2710/1-01-01/5-14-105

Rijeka, 26. lipnja 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=896&mjesto=00001&odluka=105
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr