SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 19. Ponedjeljak, 30. lipnja 2014.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

100.

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09 i 123/11), članka 6. stavka 3. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/ 12), članka 43. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 13. stavka 2. Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje autokampa i plaže Oštro, Grad Kraljevica (»Službene novine« broj 25/13 i 29/13), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/ 13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 9. sjednici održanoj 22. svibnja, 12. lipnja i 26. lipnja 2014. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti trgovačkom društvu
Jadran hoteli d.d. na davanje potkoncesija na
pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže
autokampa Oštro, Grad Kraljevica

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu Jadran hoteli d.d. iz Rijeke, Strossmayerova 1 da kao koncesionar na plaži autokampa Oštro u Kraljevici temeljem Ugovora o koncesiji (KLASA: 342-01/11-02/42, URBROJ: 2170/1-07- 13-19/MK od 1. listopada 2013. godine) sklopi ugovore o potkoncesiji na rok do 31. prosinca 2015. godine sa slijedećim fizičkim osobama:

1. Darkom Mraovićem, vlasnikom ugostiteljskog obrta »Porto Re«, iz Kraljevice, Braće Radić 5, OIB 044531141231 za:

. obavljanje ugostiteljske djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića u objektu naziva Gljiva ukupne površine 110 m2

. za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja ležaljki i pedalina na površini uređene posebne plaže od 330 m2

sukladno Idejnom rješenju plaže autokampa Oštro u mjerilu 1:2000 od ožujka 2014. godine na lokacijama označenim brojevima 2, 4 i 6.

2. Marinom Hreljcem, vlasnikom obrta Iznajmljivanje trampolina, iz Grižana, Kamenjak 34 D, OIB 64700222831 za:

. obavljanje djelatnosti rekreacijskog sadržaja - iznajmljivanje trampolina

površine 90 m2 sukladno Idejnom rješenju plaže autokampa Oštro u mjerilu 1:2000 od ožujka 2014. godine na lokaciji označenoj brojem 5.

Grafički prikaz područja korištenja potkoncesija sastavni je dio svakog pojedinog Ugovora o potkoncesiji.

Članak 2.

Koncesionar je dužan naknadu za potkoncesiju koju će sklopiti s fizičkim osobama iz članka 1. ove Odluke obračunati razmjerno vrijednosti prema kojoj je dana koncesija.

Članak 3.

Sva prava i obveze koje proizlaze iz Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje autokampa i plaže Oštro, Grad Kraljevica (»Službene novine« broj 25/13 i 29/13) i Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru (KLASA: 342-01/11-02/42, URBROJ: 2170/1-07-13-19/MK od 1. listopada 2013. godine) ostaju na Koncesionaru.

Članak 4.

Koncesionar je dužan u roku od 8 (osam) dana od dana sklapanja pojedinog ugovora o potkoncesiji iz članka 1. ove Odluke, primjerak svakog dostaviti davatelju koncesije.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/14-01/3

Ur. broj: 2710/1-01-01/5-14-93

Rijeka, 26. lipnja 2014.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Erik Fabijanić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=896&mjesto=00001&odluka=100
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr