SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 18. Petak, 20. lipnja 2014.
GRAD NOVI VINODOLSKI

34.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10 i 143/12), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na svojoj 10. sjednici održanoj dana 16. lipnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o davanju u zakup
javne površine

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup javne površine (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 11/02, 23/08, 10/ 10, 40/10, 44/12 i 7/14), (u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 16. iza stavka 2., dodaje se novi stavak, koji glasi:

»Prije sklapanja ugovora o zakupu javne površine iz stavka 1. ovog članka, stranka mora dostaviti potvrde nadležnih tijela o podmirenim svim obvezama prema Gradu i gradskim komunalnim trgovačkim društvima.«

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka o dopuni Odluke o davanju u zakup javne površine stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 372-03/14-01/42

Ur. broj: 2107/02-01-14-2

Novi Vinodolski, 16. lipnja 2014.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=895&mjesto=51250&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr