SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 17. Ponedjeljak, 16. lipnja 2014.
OPĆINA MATULJI

23.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 36/95, 109/95, 21/96, 70/ 97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/ 04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13 i 153/13) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 26/09, 38/09 i 8/13), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 12. lipnja 2014. god., donosi

I. IZMJENE PROGRAMA
GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.g. (»Službene novine Primorsko- goranske županije«: broj 52/13), članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Članak 3.mijenja se i glasi:

»1. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu stupaju na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 400-08/13-01/22

Ur. broj.: 2156-04-01-14-3

Matulji, 12. lipnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

P r e d s j e d n i k
Općinskog vijeća Općine Matulji
Slobodan Juračić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=894&mjesto=51211&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr