SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 17. Ponedjeljak, 16. lipnja 2014.
OPĆINA ČAVLE

31.

Temeljem članka 10. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08. I 61/11.), članka 37. Statuta Općine Čavle (Sl. novine PGŽ br.: 6/13., 13/13., 28/13.) i Odluci o donošenju Proračuna za 2014. godinu (Sl. novine (Sl. novine br.: 13/14.) općinski načelnik Općine Čavle dana 5.lipnja 2014. godine donosi

PLAN
Prijama u službu u Općinu Čavle za 2014. godinu

I.

Ovim Planom prijama u službu u Općini Čavle u 2014. godini (u daljnjem tekstu: Plan ) utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Općine Čavle.

II.

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na neodređeno vrijeme i potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Čavle utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana.

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 022-05/14-01/10

Ur. broj: 2170-03-14-01-10

Čavle, 5. lipnja 2014.

Općinski načelnik
Željko Lambaša, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr