SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 17. Ponedjeljak, 16. lipnja 2014.
OPĆINA BAŠKA

38.

Temeljem članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07, 94/13) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 12. lipnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o visini sudjelovanja roditelja u cijeni programa u dječjem vrtiću »Katarina Frankopan« u Baški

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina sudjelovanja roditelja - korisnika usluga u cijeni programa Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan«, podružnica Baška.

Članak 2.

Roditelj djeteta - korisnika usluga dužan je sudjelovati u cijeni:

. redovitog i cjelodnevnog vrtićkog programa, iznosom od 600,00 (šesto) kuna mjesečno po djetetu,

. redovitog i cjelodnevnog jasličkog programa, iznosom od 700,00 (sedamsto) kuna mjesečno po djetetu.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. uplaćuju se Dječjem vrtiću »Katarina Frankopan«, temeljem računa, koji će isti ispostavljati roditeljima, čija djeca su korisnici usluga vrtića, odnosno jaslica.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini sudjelovanja roditelja u cijeni redovitih programa u dječjem vrtiću »Katarina Frankopan« u Baški, KLASA: 021-05/11-01/9, URBROJ: 2142-03-03/1-11-8 od 12. listopada 2011. godine

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. srpnja 2014. godine.

Klasa: 021-05/14-01/5

Ur. broj: 2142-03-01-14-25

Baška, 12. lipnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr