SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 17. Ponedjeljak, 16. lipnja 2014.
OPĆINA BAŠKA

33.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/ 09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst) članka 5. stavak 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13), članaka 13. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj dana 12. lipnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu parkiranja, organizaciji, uređenju i načinu naplate javnih parkirališta, te blokiranju, deblokiranju, premještanju i čuvanju vozila na području mjesta Baška

Članak 1.

U Odluci o uvjetima i načinu parkiranja, organizaciji, uređenju i načinu naplate javnih parkirališta, te blokiranju, deblokiranju, premještanju i čuvanju vozila na području mjesta Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/12, 12/13, 11/14), članak 10. mijenja se i glasi:

»Korisnik javnog parkirališta koje se naplaćuje čini povredu ugovora o korištenju javnog parkirališta pod naplatom, ako:

.ne istakne kupljenu parkirnu kartu s unutarnje strane prednjeg vjetrobranskog stakla vozila u roku od 10 minuta od dolaska na parkiralište,

.ne koristi ispravnu parkirnu kartu,

.prekorači dopušteno vrijeme parkiranja 10 ili više minuta,

.ne koristi parkirališno mjesto sukladno obilježenim horizontalnim oznakama,

.koristi javno parkiralište bez parkirne karte,

.odbija platiti parkiranje na zahtjev ovlaštene osobe izvršitelja.

U slučaju iz prethodnog stavka izvršitelj ima pravo od korisnika javnog parkirališta naplatiti:

.cijenu parkiranja odgovarajuću vremenu korištenja parkirališnog mjesta i pripadajuće troškove,

ili

.cijenu dnevne karte i pripadajuće troškove, ako se ne može nedvojbeno dokazati vremensko trajanje korištenja parkirališnog mjesta.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/5

Ur. broj: 2142-03-01-14-12

Baška, 12. lipnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr