SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 17. Ponedjeljak, 16. lipnja 2014.
OPĆINA BAŠKA

26.

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/ 11 i 144/12) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 12. lipnja 2014. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Baška u 2014. godini

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se programom gradnje komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Općine Baška, u skladu sa predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju poslovi i radovi na izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

-javne površine,

-nerazvrstane ceste,

-groblja,

-javnu rasvjetu,

Ovim se programom utvrđuje opis i opseg poslova gradnje s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA, NERAZVRSTANIH CESTA, GROBLJA I JAVNE RASVJETE

Članak 2.

Sredstva za građenje javnih površina, pomorskog dobra, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete planirana su u iznosu od 4.489.532,00 kuna, a osigurat će se kako slijedi:

.komunalni doprinos u iznosu od 3.200.883,00 kuna

.prihodi od koncesijskih naknada u iznosu od 729.000,00 kuna

.donacije u iznosu od 191.250,00 kuna

.prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 356.520,00 kuna

.ostali posebni prihodi u iznosu od 11.879,00 kuna

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/5

Ur. broj: 2142-03-01-14-14

Baška, 12. lipnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr