SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 17. Ponedjeljak, 16. lipnja 2014.
OPĆINA BAŠKA

24.

Temeljem članka 11. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst), članaka 8. i 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13), te članka 12. Odluke o javnim priznanjima i nagradama Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/98, 24/12), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 5. lipnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Općine Baška
za 2014. godinu

I.

Javno priznanje - Godišnja nagrada Općine Baška za 2014. godinu, dodjeljuje se:

1.Branki Polonijo - za izniman doprinos prepoznatljivosti i očuvanju nematerijalne kulturne baštine bašćanskog područja.

2.Draganu Brniću - u prigodi obilježavanja 20. obljetnice uspješnog rada u turizmu, za izniman doprinos turističkoj promidžbi i turističkoj ponudi bašćanskog područja.

II.

Javno priznanje - nagrada Općine Baška za životno djelo, dodjeljuje se Slavki (Slavici) Hrabrić - dugogodišnjoj medicinskoj sestri, za samoprijegoran i požrtvovan rad, te nadasve, uvijek humano, prijateljsko i jednako ophođenje sa svim osobama, koje su joj se obraćale za pomoć.

III.

Javno priznanje Općine Baška čini svečana povelja i prigodni poklon.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/4

Ur. broj: 2142-03-01-14-11

Baška, 5. lipnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr