SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 17. Ponedjeljak, 16. lipnja 2014.
OPĆINA BAŠKA

19.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13) Općinsko vijeće Općine Baška na sjednici održanoj 12. lipnja 2014. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2014. GODINU S PROJEKCIJOM
ZA 2015. I 2016. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Općine Baška za 2014. godinu s projekcijom za 2015. i 2016. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 53/13) članak 1. mijenja se i glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Baška za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu stupaju na
snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/5

Ur. broj: 2142-03-01/1-14-7

Baška, 12. lipnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr