SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 17. Ponedjeljak, 16. lipnja 2014.
OPĆINA BAŠKA

18.

Na temelju članka 84. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 114/10 i 31/11) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici 12. lipnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom obavlja raspodjela manjka prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Općine Baška za 2013. godinu kako slijedi:

-VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA 4.394.444,95 kn

-MANJAK PRIHODA OD
NEFINANCIJSKE IMOVINE 5.170.678,89 kn

-MANJAK PRIHODA I
PRIMITAKA 394.586,37 kn

Članak 2.

Utvrđeni višak prihoda poslovanja u iznosu od 4.394.444,95 kuna iz članka 1. ove Odluke raspoređuje se na način da se od istoga pokriva manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 3.999.858,58 kuna, manjak prihoda od financijske imovine u iznosu od 394.586,37 kuna.

Utvrđuje se manjak prihoda za 2013. godinu u iznosu od 1.170.820,31 kuna, što uz preneseni manjak iz 2013. godine od 300.839,91 kuna, čini ukupni manjak od 1.471.660,22 kuna.

Članak 3.

Manjak prihoda u iznosu od 1.471.660,22 kuna sadržan po izvorima financiranja sastoji se od:

-694.264,52 kn manjka općih prihoda i primitaka

-34.619,98 kn viška sredstava na HBOR-u

-30.230,14 kn manjka prihoda za posebne namjene

-50.168,68 kn manjak sredstava od spomeničke rente

-56.000,00 kn viška sredstava od pomoći

-5.709,05 kn manjka sredstava od boravišne pristojbe

-234.713,34 kn manjka sredstava od komunalnog
doprinosa

-53.033,88 kn manjka sredstava od komunalne naknade

-494.160,59 kn manjka sredstava od prodaje
nefinancijske imovine.

Članak 4.

Neutrošeni dio namjenskih prihoda poslovanja ostvaren na računu HBOR-a u iznosu 34.619,98 kn i prihoda od pomoći u iznosu od 56.000,00 kuna utrošit će se sukladno članku 49. Zakona o proračunu u 2014. godini. Utvrđeni manjak prihoda pokrit će se smanjenjem troškovne strane po pripadajućim izvorima, te će se I. izmjenama i dopunama uvrstiti u Proračun Općine Baška za 2014. godinu.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/5

Ur. broj:2142-03-01/1-14-6

Baška, 12. lipnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Ivica Juničić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr