SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 15. Subota, 31. svibnja 2014.
OPĆINA VIŠKOVO

45.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13. - pročišćeni tekst) i članka 51. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko -goranske županije« broj: 25/09., 6/13., 15/13. i 33/13.) i članka 28. Statuta Dječjeg vrtića Viškovo, Općinska načelnica Općine Viškovo dana 26. svibnja 2014. godine donijela je slijedeću

ODLUKU
o imenovanju člana Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Viškovo

I.

Članici Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Viškovo Lari Ugrina Kolarević prestao je mandat 27. svibnja 2014. godine.

II.

Umjesto članice iz točke I. ove Odluke za člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Viškovo imenuje sa Denis Mladenić, dipl. iur.

III.

Mandat imenovanom članu iz točke I. ove Odluke traje do isteka mandata člana na čije je mjesto imenovan.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

V.

Ova Odluka dostavit će se Općinskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 601-02/14-01/01

Ur. broj: 2170-09-03/01-14-132

Viškovo, 26. svibnja 2014.

Općinska načelnica

Sanja Udović, dipl. oec., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=892&mjesto=51216&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr