SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 15. Subota, 31. svibnja 2014.
OPĆINA VIŠKOVO

44.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj: 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13. - pročišćeni tekst) i članka 51. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko -goranske županije« broj: 25/09., 6/13., 15/13. i 33/13.) i članka 27. stavka 1. alineja 2. Statuta Dječjeg vrtića Viškovo, Općinska načelnica Općine Viškovo dana 26. svibnja 2014. godine donijela je slijedeću

ODLUKU
o razrješenju članice Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Viškovo

I.

Razrješuje se članica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Viškovo Lara Ugrina Kolarević s danom 26. svibnja 2014. godine.

II.

Mandat članici Lari Ugrina Kolarević prestaje prije isteka mandata, na vlastiti zahtjev.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV.

Ova Odluka dostavit će se Općinskom vijeću Općine Viškovo u roku od 8 dana od dana donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 601-02/14-01/01

Ur. broj: 2170-09-03/01-14-131

Viškovo, 26. svibnja 2014.

Općinska načelnica

Sanja Udović, dipl. oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=892&mjesto=51216&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr