SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 15. Subota, 31. svibnja 2014.
OPĆINA FUŽINE

28.

Na temelju članka 13. i 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09, 30/ 09, 12/13) i članka 7. Odluke o ustanovljenju i dodjeli javnih priznanja i proglašenju počasnim građanima Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/ 01), Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 28. svibnja 2014. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli povelje Općine Fužine

Članak 1.

Temeljem prijedloga Komisije za dodjelu priznanja Općine Fužine dodjeljuje se povelja Općine Fužine Sportsko rekreacijskom društvu »Viševica« za naročite doprinose, postignute rezultate i promidžbu na području sporta.

Članak 2.

Povelja Općine Fužine dodijelit će se dana 13. lipnja 2014. godine na Dan Općine Fužine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/02

Ur. broj: 2112/03-01-14-06

Fužine, 28. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Damir Zanoškar, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr