SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 15. Subota, 31. svibnja 2014.
OPĆINA FUŽINE

18.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11 i 144/12) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/09, 30/09 i 12/13) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 28. svibnja 2014. godine, donosi

PRVE IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Fužine za 2014. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2014. godinu (»Službene novine« Primorsko - goranske županije broj 44/13) u članku 3. mijenja se sljedeće:

U članku 3. mijenja se sljedeće:

Pod 2. Održavanje nerazvrstanih cesta

-pod 2.1. Održavanje nerazvrstanih cesta iznos »25.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »50.000,00 kn«,

-pod 2.2. Popravci nerazvrstanih cesta iznos »30.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »80.000,00 kn«,

-u stavci UKUPNO iznos »65.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »140.000,00 kn«.

Pod 3. Zimsko čišćenje nerazvrstanih cesta iznos »450.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »200.000,00 kn«.

Pod 4. Održavanje javne rasvjete

-pod 4.2. Održavanje javne rasvjete iznos »60.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »226.000,00 kn«,

-u stavci UKUPNO iznos »323.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »489.000,00 kn«.

Pod 8. Ostale usluge

-pod 8.1. Intelektualne usluge iznos »15.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »20.000,00 kn«,

-pod 8.3. Troškovi procjena, legalizacije, izrada prostorne dokumentacije iznos »155.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »144.000,00 kn«,

-pod 8.4. Ostale komunalne usluge iznos »40.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »55.000,00 kn«,

-u stavci UKUPNO iznos »300.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »309.000,00 kn«.

Članak 2.

Prve izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/02

Ur. broj: 2112/03-01-14-12

Fužine, 28. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Damir Zanoškar, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr