SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 15. Subota, 31. svibnja 2014.
OPĆINA FUŽINE

17.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09, 30/09 i 12/13) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 28. svibnja 2014. godine, donosi

PRVE IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Fužine
za 2014. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Fužine za 2014. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 44/ 13) u članku 2. mijenja se sljedeće:

-pod točkom 1. Komunalni doprinos iznos »750.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »600.000,00 kn«,

-pod točkom 2. Šumski doprinos iznos »250.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »300.000,00 kn«,

-u stavci UKUPNO iznos »1.000.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »900.000,00 kn«.

Članak 2.

U članku 3. mijenja se slijedeće:

Pod 1. Javne površine

-stavka pod 1.1. Fužine - Vrata (sustav naplate i parkiranja) u iznosu od 85.000,00 kn briše,

-pod 1.2. Otplata glavnice kredita (namjena: Park Za Goricom, Adrenalinski centar) iznos »317.658,00 kn« zamjenjuje se iznosom »152.658,00 kn«,

-iza točke 1.2, dodaje se nova točka koja glasi:

-»1.3. Javne površine (Kolodvorska ulica, nogostupi) u iznosu od 100.000,00 kn«,

-u stavci UKUPNO iznos »402.658,00 kn« zamjenjuje se iznosom »252.658,00 kn«.

Pod 4. Groblja

-iza stavke 4.1. dodaje se nova stavka koja glasi:

-»4.2. Groblje Fužine - otkup zemljišta u iznosu od 50.000,00 kn«,

-u stavci UKUPNO iznos »15.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »65.000,00 kn«.

Pod stavkom SVEUKUPNO iznos »1.000.000,00 kn« zamjenjuje se iznosom »900.000,00 kn«.

Članak 3.

Prve izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/02

Ur. broj: 2112/03-01-14-11

Fužine, 28.svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Damir Zanoškar, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr