SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 15. Subota, 31. svibnja 2014.
OPĆINA FUŽINE

16.

Na temelju članka 87. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12), članka 10. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 55/09 i 139/10), te članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 23/09, 30/09 i 12/13), Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 28. svibnja 2014. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o zaduživanju Općine Fužine

Članak 1.

Općina Fužine zadužuje se kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. iz Rijeke, Jadranski trg 3a, OIB: 23057039320, za financiranje izvođenja radova na »Kolektoru sanitarne kanalizacije Kolodvorska ulica« za vrijednost investicije od 791.876,24 kn.

Članak 2.

Općina Fužine zadužuje se pod sljedećim uvjetima:

Iznos kredita: 791.876,24 kn

Vrsta kredita: Dugoročni kunski kredit bez valutne
klauzule

Instrumenti osiguranja: mjenica i zadužnica

Rok korištenja kredita: 28. 2. 2015.

Rok otplate: 2 godine s 1 godinom počeka

Kamatnom stopom (fiksna): 4 %,

Efektivnom kamatnom stopom: 4,58%,

Naknada za obradu kredita: 0,85%,

Naknada za rezervaciju sredstava: 0,25%,

Ukupni trošak kredita: 72.478,68 kn

Članak 3.

Ovlašćuje se Općinski načelnik za zaključivanje ugovora o kreditu nakon dobivanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/02

Ur. broj: 2112/03-01-14-09

Fužine, 28. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Damir Zanoškar, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr