SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 15. Subota, 31. svibnja 2014.
OPĆINA FUŽINE

15.

Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/ 09, 30/09 i 12/13) Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj dana 28. svibnja 2014. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE
o izvršavanju Proračuna Općine Fužine
za 2014. godinu

Članak 1.

U članku 5. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Fužine za 2014. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 44/13 i 6/14) iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»Utvrđuje se da se Općina Fužine u 2014. godini može zadužiti do iznosa od 2.700.000,00 kn utvrđenog u Računu Financiranja proračuna. Zaduženja se odnose na bankarske kredite za investicije koje su planirane u proračunu Općine Fužine u 2014. godini«.

»Očekivani iznos ukupnog duga po preuzetim dugoročnim kreditnim zaduženjima Općine Fužine na kraju proračunske 2014. godine iznosi 3.492.000,00 kn, a od toga dug po postojećim kreditima 792.000,00 kn, a dug nakon zaduživanja iz prethodnog stavka 2.700.000,00 kn«.

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/02

Ur. broj: 2112/03-01-14-10

Fužine, 28. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Damir Zanoškar, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr