SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 15. Subota, 31. svibnja 2014.
OPĆINA DOBRINJ

42.

Na temelju čanka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 14. Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko- goranske županje« broj 23/12) i članka 31. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije«

broj 35/09, 10/13 i 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 8. sjednici održanoj dana 29. svibnja 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Dobrinj

1. Općina Dobrinj prodat će nekretnine, u naravi zemljišta u vlasništvu Općine Dobrinj, kako slijedi:

1.1. dio z.č. 6005, ukupno 179 m2, upisana u zk. ul. 1966, k.o. Dobrinj, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 70.000,00 kuna (slovima:sedamdesettisućakuna),

1.2. z.č. 1117/39, ukupno 36 m2, upisana u zk. ul. 2412, k.o. Sužan, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 33.552,00 kn (slovima:tridesetitritisućeipetstotinaipedesetidvijekune).

2. Odabranim ponuditeljima za kupoprodaju nekretnina na temelju provedenog javnog natječaja, objavljenog dana 4. svibnja 2014. godine u »Novom listu«, utvrđuju se, kako slijedi: za kupoprodaju nekretnine iz točke 1.1. ove Odluke kao odabrani ponuditelji utvrđuju se Anton Barać i Marijan Barać, oboje iz Rijeke, Ivana Matrljana 8a, za kupoprodaju nekretnine iz točke 1.2. ove Odluke kao odabrani ponuditelj utvrđuje se Mirjana Superina iz Rijeke, Grahovski put 17.

3. Na temelju ove Odluke Općinski načelnik Općine Dobrinj sklopit će, u ime Općine Dobrinj, kao prodavatelja, ugovor o kupoprodaji nekretnine.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-29/8

Ur. broj: 2142-04-01-14-7

Dobrinj, 29. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr