SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 15. Subota, 31. svibnja 2014.
OPĆINA DOBRINJ

36.

Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine« broj 152/08 i 59/09), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst), članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 35/09, 10/13,36/13), i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 35/09,53/

10, 10/13, 36/13) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 8. sjednici dana 29. 5. 2014. godine, donijelo je

I. IZMJENE PROGRAMA
utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene
poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Dobrinj za 2014. godinu

Članak 1.

U Programu utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Dobrinj za 2014. godinu (»Službene novine« PGŽ 49/13) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Programom 1015 planiraju se sredstva boravišne pristojbe u iznosu od 270.000,00 kuna utrošiti u sljedeće aktivnosti:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Ove izmjene programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa : 400-08/14-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-14-27
Dobrinj, 29. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić, v. r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr