SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 15. Subota, 31. svibnja 2014.
OPĆINA DOBRINJ

35.

Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-proč.tekst) članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 88/01 i 11/02), članka 16. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) te članka 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 35/09,10/13,36/13), i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 53/10, 10/13, 36/13), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 8. sjednici, održanoj dana 29. 5. 2014. godine, donijelo je

I. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
turizma i gospodarstva na području općine
Dobrinj u 2014. godini

Članak 1.

U Programu 1012 turizma i gospodarstva (»SN PGŽ« br. 49/13) čl. 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za provođenje aktivnosti (A) osiguravaju se u proračunu Općine Dobrinj i raspoređuju na slijedeći način:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Ove izmjene programa stupaju na snagu od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa : 400-08/14-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-14-26
Dobrinj, 29. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr