SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 15. Subota, 31. svibnja 2014.
OPĆINA DOBRINJ

32.

Na temelju čl. 16. Zakona o proračunu (NN br. 87/08 i 136/12), čl. 31. i 92. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) i čl. 35. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 35/09) Vijeće Općine Dobrinj na 8. sjednici održanoj dana 29. svibnja 2014. godine, donijelo je

I. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
javnih potreba u zdravstvu na području
Općine Dobrinj za 2014. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u zdravstvu na području općine Dobrinj za 2014. godinu 1008 (SN PGŽ br.49/13) čl. 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva za provođenje redovnih aktivnosti (A), tekućeg (T) i kapitalnog projekta (K) iz prethodnog članka osiguravaju se u proračunu Općine Dobrinj za 2014. godinu i utrošiti će se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Ove izmjene programa stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/14-161/01

Ur.broj:2142-04-05-14-23
Dobrinj, 29. svibnja 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Zoran Kirinčić v.r.

Odluka u PDF formatu   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr