SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 15. Subota, 31. svibnja 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

33.

U skladu sa člankom 16., člankom 22., člankom 31. Odluke o organizaciji prometa na području Grada Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 38/10, 10/11, 8/13 i 18/13.), gradonačelnik Grada Malog Lošinja, temeljem zajedničkog prijedloga Upravnog odjela i Lošinj usluga d.o.o. dana 16. svibnja 2014. godine, donio je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni općih uvjeta o javnim parkiralištima
na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja
i visini naknade za parkiranje

Članak 1.

U Općim uvjetima o javnim parkiralištima na kojima se vrši naplata, načinu naplate parkiranja i visini naknade za parkiranje u daljnjem tekstu Opći uvjeti (»Službene novine PGŽ« broj 22/2013, 24/2013 i 4/2014) u članku 6. u tablici s nakanadama za parkiranje kod parkirališta Rukavić iza kategorije agencijski gost dodaje se novi redak koji glasi:

»Mjesečna karta za registrirane iznajmljivače s područja Grada Malog Lošinja, u periodu od 1. 6. - 30. 9. iznosi 300,00 kn«.

Članak 2.

U članku 7. u tablici s lokacijama i zonama za dodjelu rezerviranih parkirnih mjesta u 7. retku kod parkirališta Veli Lošinj-gornje parkiralište broj rezerviranih parkirnih mjesta mijenja se u broj 40.

Članak 3.

U članku 7. u tablici s lokacijama i zonama za dodjelu rezerviranih parkirnih mjesta iz 30. retka dodaju se redak 31. i redak 32. koji glase:

»31. Nova Obala, cijena 1.500 kn, svi stanovnici Malog Lošinja broj rezerviranih parkirnih mjesta - uređenih je 20.

32. Dražica, cijena 750 kn, za potrebe ugostiteljskih objekata u blizini, broj rezerviranih parkirnih mjesta - neuređenih je 30.«

Članak 4.

Ove Izmjene stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 340-01/14-01/22

Ur. broj: 2213/01-01-14-2

Mali Lošinj, 16. svibnja 2014.

GRAD MALI LOŠINJ

Gradonačelnik

Gari Cappelli, ing., v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr