SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 15. Subota, 31. svibnja 2014.
GRAD MALI LOŠINJ

27.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 32/09 i 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na 9. sjednici od 23. svibnja 2014. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izradi
VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA
UREĐENJA GRADA MALOG LOŠINJA

Članak 1.

U Odluci o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« 37/13) naziv odluke mijenja se i glasi: »Odluka o izradi ciljanih VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja.«

Članak 2.

U Odluci o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« 37/13) mijenja se članak 4. i glasi:

»Razlog izmjene i dopune Plana

- usklađenje s Prostornim planom Primorsko-goranske Županije (SN PGŽ 32/13)

- Izmjena u dijelu koji se odnosi na neposrednu provedbu Prostornog plana uređenja Grada Mali Lošinj

- Izmjene u dijelu koji se odnosi na poglavlje 2.2. Odredbi za provođenje-građevinska područja naselja«

Članak 3.

Svi ostali članci Odluke izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja ostaju na snazi.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/13-01/50

Ur. broj: 2213/01-01-14-9

Mali Lošinj, 23. svibnja 2014.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Potpredsjednik

Mario Kamalić, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr